Blog Prawniczy

Zdrada a stwierdzenie nieważności małżeństwa

zdrada a stwierdzenie nieważności małżeństwa

Niedochowanie wierności małżeńskiej obok m.in. tzw. „różnicy charakterów” stanowi jedną z najczęstszych przyczyn rozwodów cywilnych. Niewierność silnie dotyka zdradzonego małżonka, który często zaczyna kwestionować swoją atrakcyjność, obniżając własną samoocenę. Zdrada niszczy zaufanie i miłość w związku.

Czy zdrada może być podstawą do kościelnego stwierdzenia nieważności małżeństwa?

Co do zasady sama zdrada nie stanowi podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa (uzyskania „rozwodu kościelnego”). Niewierność może jednak zasygnalizować, że w małżeństwie występuje inna okoliczność (która wynika z niewierności), na której można oprzeć skargę powodową w sądzie kościelnym.

1. Hiperseksualizm (nimfomania, satyryzm)

Hiperseksualność to ciągła, wyniszczająca i uporczywa potrzeba uprawiania stosunków płciowych, przesłaniająca inne potrzeby człowieka. U kobiet nazywana jest nimfomanią, u mężczyzn – satyryzmem. Odczuwanie wzmożonych potrzeb seksualnych uniemożliwia podjęcie istotnych obowiązków małżeńskich. Osoba cierpiąca na tego rodzaju zaburzenia seksualne nie jest w stanie, podjąć obowiązku w postaci wierności czy jedności małżeńskiej.

Tytułem prawnym, na którym należy oprzeć skargę powodową w przypadku hiperseksualności jednego z małżonków jest – Niezdolność natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095 nr 3 KPK).

2. Wykluczenie wierności

Mamy z nim do czynienia w sytuacji, gdy jeden z małżonków, składając przysięgę małżeńską z góry zakłada, że nie będzie dochowywać wierności. Osoba taka w sferze zewnętrznej wyraża zgodę małżeńską, wewnętrznie wykluczając istotny jego element – przymiot małżeństwa taki jak wierność czy jedność. Dochodzi do tzw. „symulacji zgody małżeńskiej”. W omawianym przypadku będzie to symulacja częściowa, tj. osoba chce zawrzeć małżeństwo, ale nie chce przyjąć pewnych obowiązków koniecznie z małżeństwem związanych.

Tytułem prawnym, na którym należy oprzeć skargę powodową w przypadku wykluczenia wierności, jedności małżeńskiej przez jednego z małżonków jest – częściowa symulacja zgody małżeńskiej (kan. 1101 § 2 KPK).

Dowody w kościelnym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Uzyskanie tzw. „rozwodu kościelnego” jest możliwe dopiero w oparciu o silny materiał dowodowy. Ważnymi dowodami w omawianym przypadku będą:

  • zeznania świadków (którzy np. znają okoliczności potwierdzające uzależnienie od seksu jednego z małżonków),
  • oświadczenie małżonka, w którym przyzna się do relacji intymnych z innymi osobami zarówno przed jak i po ślubie,
  • opinia biegłego psychologa lub psychiatry, który potwierdzi zaburzenia psychoseksualne współmałżonka,
  • dokumenty (takie jak np. smsy, e-maile, zdjęcia na FB itd., dokumentację medyczną z przypadku leczenia u psychiatry itd.) W skrócie – wszystko to co może potwierdzać niewierność małżonka.

Podsumowanie

Zdrada sama w sobie nie stanowi podstawy do uzyskania tzw. „rozwodu kościelnego”. Jednak w pewnych okolicznościach w połączeniu z prawidłowo dobranym tytułem prawnym, niewierność może finalnie stanowić przesłankę do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Każdy przypadek, każdą historię małżeństwa trzeba traktować indywidualnie. Dopiero po dogłębnej analizie sprawy adwokat kościelny może ocenić szanse na otrzymanie kościelnego stwierdzenia nieważności małżeństwa.

Jeśli szukasz pomocy i chcesz uzyskać orzeczenie nieważności małżeństwa (tzw. „rozwód kościelny”) – Zapraszam na bezpłatne konsultacje prawno-kanoniczne na: https://kancelariajezierska.pl/uslugi-kancelarii/prawo-kanoniczne/ lub na: https://kancelariajezierska.pl/porada-online/

RADCA PRAWNY / ADWOKAT KOŚCIELNY KANCELARIA PRAWNA LUBLIN SŁAWIN

stwierdzenie nieważności małżeństwa, unieważnienie małżeństwa, „rozwód kościelny”

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
blog sylwia jezierska

Sylwia Jezierska

Jej obszarem zainteresowań jest szeroko pojęte prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo kanoniczne, prawo pracy, a także dochodzenie odszkodowań powypadkowych jak i roszczeń z polisolokat.

Social Media

Najpopularniejsze

Zobacz również

Powiązane posty

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Klient nie zapłacił za kupioną rzecz? Kontrahent znowu zalega z płatnością za wykonaną usługę? Przedsiębiorcy często mają problemy z nieterminowym regulowaniem faktur przez swoich biznesowych parterów. Jak skutecznie nakłonić drugą stronę do zapłaty?