Wywiad wstępny

  • Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego i Kancelaria Kanoniczna Sylwia Jezierska, ul. Relaksowa 13/36, 20-819 Lublin, e-mail:biuro@kancelariajezierska.pl.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  • Poniższe zamieszczone przez Państwa dane są poufne i odpowiednio chronione zgodnie m.in. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (tzw. RODO).
  • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udzielenia darmowej, wstępnej porady prawno-kanonicznej, która pomoże ustalić szanse w ewentualnym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Nie jest wymagane udzielenie odpowiedzi na wszystkie poniższe pytania, lecz dokładne uzupełnienie wywiadu wstępnego będzie miało wpływ na udzielenie rzetelnej i szczegółowej porady.

A. Dane identyfikacyjne Stron i adres zamieszkania

A.1 Dane Męża

A.2 Dane Żony

B. Dane dotyczące zawarcia znajomości, narzeczeństwa, rozstania

C. Znajomość przedślubna

D. Narzeczeństwo

E. Małżeństwo

F. Inne ważne informacje