Oferta Kacelarii

Prawo Kanoniczne

Udzielamy pomocy w sporządzaniu skargi powodowej o stwierdzenie nieważności małżeństwa, reprezentujemy Klientów przed sądami biskupimi w roli adwokata lub pełnomocnika, sporządzamy apelacje i inne pisma procesowe.

Prawo Kanoniczne

Kiedy można stwierdzić
nieważność małżeństwa? Jak uzyskać "rozwód kościelny"?

Young couple with torn paper heart on grey background. Relationship problems

Kościelne prawo małżeńskie opiera się na zasadzie nierozerwalności związku małżeńskiego. Jednak istnieją sytuacje, gdy już w momencie zawierania małżeństwa mogło być ono nieważne.

Istnieje szereg przesłanek, które skutkują stwierdzeniem przez sąd kościelny nieważności małżeństwa (o najczęstszych dowiesz się więcej w zakładce „Blog”). Możemy do nich zaliczyć:

I. Przeszkody małżeńskie (tzw. zrywające)

 • przeszkoda wieku
 • przeszkoda niemocy płciowej
 • przeszkoda węzła małżeńskiego
 • przeszkoda różnej religii
 • przeszkoda święceń
 • przeszkoda ślubu czystości
 • przeszkoda uprowadzenia
 • przeszkoda występku, czyli małżonkobójstwa
 • przeszkoda pokrewieństwa
 • przeszkoda powinowactwa
 • przeszkoda przyzwoitości publicznej
 • przeszkoda pokrewieństwa prawnego

II. Wady zgody małżeńskiej

 • brak wystarczającego używania rozumu
 • poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich
 • niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej
 • błąd i podstęp
 • pozorna zgoda (symulacja)
 • zgoda warunkowa
 • przymus i bojaźń

III. Wady formy zawarcia małżeństwa

Prawo Kanoniczne

Zakres usług

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w zakresie spraw dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa, potocznie błędnie nazywanymi „rozwodami kościelnymi” poprzez:

porady prawne przedprocesowe oraz procesowe​

redagowanie skargi powodowej (pozwu)​

pomoc w doborze materiału dowodowego

redagowanie innych pism procesowych z zakresu prawa kanonicznego

reprezentacja stron przed sądem kościelnym

bezpłatna analiza

Bezpłatna analiza

Zachęcamy do pobrania i skorzystania z bezpłatnego formularza, który pomoże naszej Kancelarii dokonać wstępnej analizy i określić szanse pozytywnego zakończenia Państwa sprawy. Wypełniony formularz prosimy kierować na adres e-mail Kancelarii: biuro@kancelariajezierska.pl.

Zasady wynagrodzenia​

Kancelaria świadczy pomoc prawną na podstawie wynagrodzenia ustalonego każdorazowo z Klientem. W zależności od rodzaju świadczonej pomocy prawnej i jej zakresu oferowane są następujące formy wynagradzania:

System wynagrodzenia ryczałtowego

Wysokość wynagrodzenia jest stała płatna w całości lub w comiesięcznych ratach. Wysokość wynagrodzenia uzależniona od rodzaju i charakteru świadczonej usługi, stopnia jej skomplikowania, nakładu pracy, miejsca świadczenia usługi.

System rozliczeń godzinowych

Wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin w oparciu o ustaloną uprzednio z Klientem stawkę godzinową.

System z premią za sukces (success fee)

W przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia jest premia za pomyślny wynik sprawy.

Możemy również podejść do sprawy indywidualnie stosując systemy mieszane. Skontaktuj się, aby ustalić szczegóły.

Wyceń sprawę

Wypełnij formularz, aby uzyskać wycenę na e-mail.