Oferta Kacelarii

Prawo handlowe i gospodarcze

Stała lub doraźna obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Prawo handlowe i gospodarcze

Zakres usług Kancelarii

Business people working, having fun and chatting at workplace office

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i firm – spółek prawa handlowego. 

Kancelaria udziela pomocy prawnej w sprawach gospodarczych poprzez:

 • udział w spotkaniach z klientami
 • udział w negocjacjach
 • sporządzanie i opiniowanie projektów pism, umów, statutów
 • sporządzanie regulaminów sklepów internetowych
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami w sprawach gospodarczych
 • windykację należności od dłużników
 • monitoring spłat należności
 • doradztwo w sprawach pracowniczych
 • porady prawne z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej
 • doradztwo na etapie zakładania działalności gospodarczej
 • udzielanie porad i sporządzanie opinii prawnych

Stała obsługa prawna

W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest zawarcie umowy o stałą obsługę prawną. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie. Wynagrodzenie w formie comiesięcznego ryczałtu jest korzystne cenowo dla przedsiębiorców i pozwala na optymalizację kosztów związanych z doradztwem prawnym.

Prawo podatkowe

Kancelaria w celu udzielania kompleksowej i profesjonalnej obsługi prawnej współpracuje z doradcami podatkowymi i księgowymi posiadającymi wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Zasady wynagrodzenia​

Kancelaria świadczy pomoc prawną na podstawie wynagrodzenia ustalonego każdorazowo z Klientem. W zależności od rodzaju świadczonej pomocy prawnej i jej zakresu oferowane są następujące formy wynagradzania:

System wynagrodzenia ryczałtowego

Wysokość wynagrodzenia jest stała płatna w całości lub w comiesięcznych ratach. Wysokość wynagrodzenia uzależniona od rodzaju i charakteru świadczonej usługi, stopnia jej skomplikowania, nakładu pracy, miejsca świadczenia usługi.

System rozliczeń godzinowych

Wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin w oparciu o ustaloną uprzednio z Klientem stawkę godzinową.

System z premią za sukces (success fee)

W przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia jest premia za pomyślny wynik sprawy.

Możemy również podejść do sprawy indywidualnie stosując systemy mieszane. Skontaktuj się, aby ustalić szczegóły.

Wyceń sprawę

Wypełnij formularz, aby uzyskać wycenę na e-mail.