Oferta Kacelarii

Prawo Cywilne

Oferujemy konsultacje w zakresie prawa cywilnego, obsługę prawną, sporządzanie umów i pism procesowych, reprezentację Klientów przed sądami i urzędami.

Prawo Cywilne

Zakres usług Kancelarii

Nasza Kancelaria prowadzi sprawy m.in. o:

 • windykację należności
 • odszkodowania
 • zadośćuczynienia
 • zasiedzenie
 • ochronę własności
 • ochronę dóbr osobistych
 • służebność drogi koniecznej i inne służebności
 • postępowania egzekucyjne
 • powództwa o zapłatę i inne sprawy majątkowe

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w zakresie spraw dotyczących szeroko rozumianego prawa cywilnego poprzez:

 • porady prawne
 • redagowanie pism procesowych
 • redagowanie umów
 • prowadzenie negocjacji i mediacji
 • reprezentowanie stron przed sądami

Zasady wynagrodzenia​

Kancelaria świadczy pomoc prawną na podstawie wynagrodzenia ustalonego każdorazowo z Klientem. W zależności od rodzaju świadczonej pomocy prawnej i jej zakresu oferowane są następujące formy wynagradzania:

System wynagrodzenia ryczałtowego

Wysokość wynagrodzenia jest stała płatna w całości lub w comiesięcznych ratach. Wysokość wynagrodzenia uzależniona od rodzaju i charakteru świadczonej usługi, stopnia jej skomplikowania, nakładu pracy, miejsca świadczenia usługi.

System rozliczeń godzinowych

Wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin w oparciu o ustaloną uprzednio z Klientem stawkę godzinową.

System z premią za sukces (success fee)

W przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia jest premia za pomyślny wynik sprawy.

Możemy również podejść do sprawy indywidualnie stosując systemy mieszane. Skontaktuj się, aby ustalić szczegóły.

Wyceń sprawę

Wypełnij formularz, aby uzyskać wycenę na e-mail.