Oferta Kacelarii

Dochodzenie należności z polis

Pomagamy odzyskać opłaty likwidacyjne nienależnie pobrane przez towarzystwa ubezpieczeń w związku z rezygnacją z tzw. polisolokat

Dochodzenie Należności Z Polis

Zakres usług Kancelarii

Kancelaria oferuje pomoc osobom, które zawarły polisy inwestycyjne, a następnie z nich zrezygnowały w związku z czym zostały obciążone opłatą likwidacyjną. 

Zapisy umów wiążących towarzystwa ubezpieczeń z Klientami w przeważającej większości zawierają niedozwolone postanowienia umowne, które kształtują prawa i obowiązki Klientów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy.

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w sprawach związanych z dochodzeniem należności z polis poprzez:

  • porady prawne przedprocesowe oraz procesowe
  • pomoc w doborze materiału dowodowego
  • prowadzenie negocjacji i mediacji
  • redagowanie pism procesowych
  • reprezentacja stron przed sądem

Zasady wynagrodzenia​

Kancelaria świadczy pomoc prawną na podstawie wynagrodzenia ustalonego każdorazowo z Klientem. W zależności od rodzaju świadczonej pomocy prawnej i jej zakresu oferowane są następujące formy wynagradzania:

System wynagrodzenia ryczałtowego

Wysokość wynagrodzenia jest stała płatna w całości lub w comiesięcznych ratach. Wysokość wynagrodzenia uzależniona od rodzaju i charakteru świadczonej usługi, stopnia jej skomplikowania, nakładu pracy, miejsca świadczenia usługi.

System rozliczeń godzinowych

Wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin w oparciu o ustaloną uprzednio z Klientem stawkę godzinową.

System z premią za sukces (success fee)

W przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia jest premia za pomyślny wynik sprawy.

Możemy również podejść do sprawy indywidualnie stosując systemy mieszane. Skontaktuj się, aby ustalić szczegóły.

Wyceń sprawę

Wypełnij formularz, aby uzyskać wycenę na e-mail.