Oferta Kancelarii

Prawo Rodzinne

Udzielamy pomoc prawną w sprawach dotyczących rozwodu, alimentów, uregulowania praw rodzicielskich. Reprezentujemy Klientów w kwestiach związanych z ustanowieniem rozdzielności majątkowej i podziałem majątku.

Prawo Rodzinne

Zakres usług Kancelarii

Usługa prawo rodzinne - Kancelaria Sylwia Jezierska

Kancelaria udziela pomocy prawnej m.in. w sprawach o:

 • rozwód (jak i stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądzie kościelnym)
 • separację
 • alimenty – ustalenie, zwiększenie, obniżenie, zawieszenie, umorzenie
 • władzę rodzicielską
 • kontakty z małoletnimi
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • ubezwłasnowolnienie
 • przysposobienia
 • eksmisję z mieszkania
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • podział majątku wspólnego

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w zakresie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego poprzez:

 • porady prawne przedprocesowe oraz procesowe
 • pomoc w doborze materiału dowodowego
 • redagowanie pism procesowych
 • reprezentacje stron przed sądem

 

Prawo rodzinne Lublin Sławin

Prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, ze względu na towarzyszące im często emocje, jest niezwykle trudne. Skomplikowane kwestie decydujące niejednokrotnie o przyszłości nie tylko małżonków, ale często i ich dzieci, determinują skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który specjalizuje są w sprawach rodzinnych.

Niewątpliwą zaletą Naszej Kancelarii jest oferowanie kompleksowej pomocy zarówno w sprawach związanych z rozwodem cywilnym jak i stwierdzeniem nieważności małżeństwa przed trybunałem kościelnym.

Zdecydowanie się na współpracę z Kancelarią zarówno w sprawie dotyczącej rozwodu cywilnego jak i „rozwodu kościelnego” (stwierdzenia nieważności małżeństwa) pomaga zaoszczędzić czas oraz jest korzystniejsze pod względem finansowym.

_ZAPYTAJ O ROZWÓD CYWILNY I „ROZWÓD KOŚCIELNY”_

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: PRAWO RODZINNE LUBLIN SŁAWIN

ZAPRASZAMY NA FB NASZEJ KANCELARII

Zasady wynagrodzenia​

Kancelaria świadczy pomoc prawną na podstawie wynagrodzenia ustalonego każdorazowo z Klientem. W zależności od rodzaju świadczonej pomocy prawnej i jej zakresu oferowane są następujące formy wynagradzania:

System wynagrodzenia ryczałtowego

Wysokość wynagrodzenia jest stała płatna w całości lub w comiesięcznych ratach. Wysokość wynagrodzenia uzależniona od rodzaju i charakteru świadczonej usługi, stopnia jej skomplikowania, nakładu pracy, miejsca świadczenia usługi.

System rozliczeń godzinowych

Wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin w oparciu o ustaloną uprzednio z Klientem stawkę godzinową.

System z premią za sukces (success fee)

W przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia jest premia za pomyślny wynik sprawy.

Możemy również podejść do sprawy indywidualnie stosując systemy mieszane. Skontaktuj się, aby ustalić szczegóły.

Wyceń sprawę

Wypełnij formularz, aby uzyskać wycenę na e-mail.