Oferta Kancelarii

Prawo Pracy

Przygotowujemy i opiniujemy dokumenty pracownicze oraz reprezentujemy pracowników i pracodawców w sporach sądowych przed sądami pracy

Prawo Pracy

Zakres usług Kancelarii

Usługa prawo pracy - Kancelaria Sylwia Jezierska Lublin Sławin

Reprezentujemy pracowników i pracodawców w sporach sądowych m.in. w sprawach o:

 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • wynagrodzenia
 • nagrody i odprawy pracownicze
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • mobbing i dyskryminację
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • zakaz konkurencji

Przygotowujemy i opiniujemy dokumenty pracownicze m.in.:

 • umowy o pracę
 • kontrakty menedżerskie
 • regulaminy pracy i wynagradzania
 • umowy o zakazie konkurencji
 • umowy o zachowaniu poufności (NDA)

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w zakresie spraw z obszaru prawa pracy poprzez:

 • doradztwo prawne z zakresu prawa pracy
 • opiniowanie dokumentów pracowniczych
 • pomoc w doborze materiału dowodowego
 • redagowanie pozwów i innych pism procesowych
 • prowadzenie negocjacji na etapie przedsądowym
 • reprezentację stron przed sądami pracy

 

Najważniejszą specjalizacją Kancelarii z zakresu prawa pracy jest dochodzenie odszkodowań w związku z naruszeniem umów o zakazie konkurencji. Z sukcesem zakończyliśmy wiele spraw z tego obszaru.

Kancelaria Prawna z Lublina oferuje pomoc z zakresu prawa pracy zarówno klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: PRAWO PRACY LUBLIN SŁAWIN

ZAPRASZAMY NA FB NASZEJ KANCELARII

Zasady wynagrodzenia​

Kancelaria świadczy pomoc prawną na podstawie wynagrodzenia ustalonego każdorazowo z Klientem. W zależności od rodzaju świadczonej pomocy prawnej i jej zakresu oferowane są następujące formy wynagradzania:

System wynagrodzenia ryczałtowego

Wysokość wynagrodzenia jest stała płatna w całości lub w comiesięcznych ratach. Wysokość wynagrodzenia uzależniona od rodzaju i charakteru świadczonej usługi, stopnia jej skomplikowania, nakładu pracy, miejsca świadczenia usługi.

System rozliczeń godzinowych

Wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin w oparciu o ustaloną uprzednio z Klientem stawkę godzinową.

System z premią za sukces (success fee)

W przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia jest premia za pomyślny wynik sprawy.

Możemy również podejść do sprawy indywidualnie stosując systemy mieszane. Skontaktuj się, aby ustalić szczegóły.

Wyceń sprawę

Wypełnij formularz, aby uzyskać wycenę na e-mail.