Oferta Kancelarii

Prawo Kanoniczne

Udzielamy pomocy w sporządzaniu skargi powodowej o stwierdzenie nieważności małżeństwa (pozew o „rozwód kościelny”), reprezentujemy Klientów przed sądami biskupimi w roli adwokata kościelnego lub pełnomocnika, sporządzamy apelacje i inne pisma procesowe.

Prawo Kanoniczne

Zakres usług

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w zakresie spraw dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa, potocznie błędnie nazywanymi „rozwodami kościelnymi” poprzez:

porady prawne przedprocesowe oraz procesowe​

redagowanie skargi powodowej (pozwu)​

pomoc w doborze materiału dowodowego

redagowanie innych pism procesowych z zakresu prawa kanonicznego

reprezentacja stron przed sądem kościelnym

bezpłatna analiza

Bezpłatna analiza

Zachęcamy do pobrania i skorzystania z bezpłatnego formularza, który pomoże naszej Kancelarii dokonać wstępnej analizy i określić szanse pozytywnego zakończenia Państwa sprawy. Wypełniony formularz prosimy kierować na adres e-mail Kancelarii: biuro@kancelariajezierska.pl.

Kiedy można stwierdzić nieważność małżeństwa? Jak uzyskać „rozwód kościelny”?

Kościelne prawo małżeńskie opiera się na zasadzie nierozerwalności związku małżeńskiego. Jednak istnieją sytuacje, gdy już w momencie zawierania małżeństwa mogło być ono nieważne.

Istnieje szereg przesłanek, które skutkują stwierdzeniem przez sąd kościelny nieważności małżeństwa (o najczęstszych dowiesz się więcej w zakładce „Blog”). Możemy do nich zaliczyć:

I. Przeszkody małżeńskie (tzw. zrywające)

przeszkoda: wieku, niemocy płciowej, węzła małżeńskiego, różnej religii, święceń, ślubu czystości, uprowadzenia, występku (czyli małżonkobójstwa), pokrewieństwa, powinowactwa, przyzwoitości publicznej, pokrewieństwa prawnego

II. Wady zgody małżeńskiej

możemy do nich zaliczyć: brak wystarczającego używania rozumu, poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich, niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej, błąd i podstęp, pozorna zgoda (symulacja), zgoda warunkowa, przymus i bojaźń

III. Wady formy zawarcia małżeństwa

Adwokat kościelny – jego rola w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Adwokat kościelny m.in.:

  • pomaga ustalić tytuł lub tytuły, na podstawie których będzie prowadzony proces,
  • sporządza skargę powodową (lub odpowiedź na nią),
  • pomaga dobrać materiał dowodowy,
  • doradza w wyborze sądu (gdy jest możliwość jego wyboru),
  • może być obecny przy przesłuchiwaniu świadków,
  • może przeglądać akta sprawy w czasie ich publikacji,
  • sporządza tzw. pismo obrończe,
  • sporządza odpowiedź na uwagi przedwyrokowe obrońcy węzła małżeńskiego,
  • ewentualnie sporządza apelację od wyroku.
 
Jak przebiega kościelny proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa? Więcej znajdziesz na: – BLOG –
Jak sporządzić skargę powodową o stwierdzenie nieważności małżeństwa? Więcej znajdziesz na: – BLOG –

Pomagamy w postępowaniu o stwierdzenie nieważności małżeństwa (uzyskanie „rozwodu kościelnego”) na terenie całej Polski. Jednak głównie działamy w Lublinie (Sławin), Warszawie, Rzeszowie.

Udzielamy porad z zakresu prawa kanonicznego (kościelnego) i prawa wyznaniowego.

 

prawo kanoniczne rozwód kościelny
skarga powodowa o stwierdzenie nieważności małżeństwa wzór

Wyceń sprawę

Wypełnij formularz, aby uzyskać wycenę na e-mail.