Oferta Kancelarii

Odszkodowania powypadkowe

Pomagamy w sytuacjach powypadkowych i dochodzeniu odszkodowań komunikacyjnych

Odszkodowania Powypadkowe

Zakres usług Kancelarii

Usługa odszkodowania powypadkowe - Kancelaria Sylwia Jezierska Lublin Sławin

Kancelaria pomaga uzyskać:

 • odszkodowania za szkodę majątkową
 • zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji i opieki
 • rentę powypadkową
 • zadośćuczynienia za doznanie krzywdy w postaci obrażeń ciała, rozstroju zdrowia 
 • zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej
 • zwrot zapłaconej pokrzywdzonemu nawiązki od ubezpieczyciela

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w zakresie odszkodowań powypadkowych poprzez:

 • zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela
 • negocjacje z ubezpieczycielem
 • sporządzenie reklamacji do ubezpieczyciela
 • sporządzenie pozwu o zapłatę 
 • reprezentację stron przed sądem
 • porady prawne

Odszkodowania i zadośćuczynienia powypadkowe Lublin Sławin

Kancelaria pomaga zabezpieczyć roszczenia prawne poszkodowanego w wypadku. Osoba, która odniosła uszczerbek w wypadku, np. samochodowym, często może domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia za poniesione w jego wyniku straty i doznane krzywdy.

Ubezpieczyciele w większości przypadków zaniżają kwoty należne poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Pomoc Kancelarii, która specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień pomoże uzyskać świadczenie w wysokości adekwatnej w konkretnym przypadku.

Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu lub też bliska Ci osoba poniosła śmierć w wypadku – skontaktuj się z naszą Kancelarią. Ze swojej strony możemy zapewnić wieloletnie doświadczenie procesowe w prowadzeniu spraw z zakresu odszkodowań powypadkowych przy konkurencyjnych stawkach za kompleksowe prowadzenie sprawy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: ODSZKODOWANIE | ZADOŚĆUCZYNIENIE WYPADEK KOMUNIKACYJNY LUBLIN SŁAWIN
ZAPRASZAMY NA FB NASZEJ KANCELARII

Zasady wynagrodzenia​

Kancelaria świadczy pomoc prawną na podstawie wynagrodzenia ustalonego każdorazowo z Klientem. W zależności od rodzaju świadczonej pomocy prawnej i jej zakresu oferowane są następujące formy wynagradzania:

System wynagrodzenia ryczałtowego

Wysokość wynagrodzenia jest stała płatna w całości lub w comiesięcznych ratach. Wysokość wynagrodzenia uzależniona od rodzaju i charakteru świadczonej usługi, stopnia jej skomplikowania, nakładu pracy, miejsca świadczenia usługi.

System rozliczeń godzinowych

Wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin w oparciu o ustaloną uprzednio z Klientem stawkę godzinową.

System z premią za sukces (success fee)

W przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia jest premia za pomyślny wynik sprawy.

Możemy również podejść do sprawy indywidualnie stosując systemy mieszane. Skontaktuj się, aby ustalić szczegóły.

Wyceń sprawę

Wypełnij formularz, aby uzyskać wycenę na e-mail.