Oferta Kancelarii

Dochodzenie należności z polis

Pomagamy uzyskać świadczenia od towarzystw ubezpieczeniowych z ubezpieczeń komunikacyjnych, zdrowotnych, turystycznych, osobowych

Odzyskujemy opłaty likwidacyjne nienależnie pobrane przez ubezpieczycieli w związku z rezygnacją z tzw. „polisolokat”

Dochodzenie Należności Z Polis

Zakres usług Kancelarii

Dochodzenie należności z polis - Kancelaria Sylwia Jezierska Lublin Sławin

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w sprawach związanych z dochodzeniem należności z polis poprzez:

  • porady prawne przedprocesowe oraz procesowe
  • pomoc w doborze materiału dowodowego
  • prowadzenie negocjacji i mediacji
  • redagowanie pism procesowych
  • reprezentacja stron przed sądem

Kancelaria Sylwia Jezierska pomaga w dochodzeniu należności od towarzystw ubezpieczeniowych m.in. z następujących umów:

  •  ubezpieczenia komunikacyjne (ubezpieczenia OC, ubezpieczenia AC, ubezpieczenia assistance)
  • ubezpieczenia zdrowotne (ubezpieczenia zapewniające leczenie ambulatoryjne, ubezpieczenia zapewniające leczenie szpitalne)
  • ubezpieczenia turystyczne
  • ubezpieczenia osobowe (polisy na życie, polisty na dożycie, polisy NNW)
  • ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym (UFK) tzw. „polisolokaty”

„Polisolokaty” Lublin Sławin

Kancelaria oferuje pomoc osobom, które zawarły polisy inwestycyjne, a następnie z nich zrezygnowały w związku z czym zostały obciążone opłatą likwidacyjną, warunkową, dystrybucyjną itd.

Zapisy umów wiążących towarzystwa ubezpieczeniowe z Klientami w przeważającej większości zawierają niedozwolone postanowienia umowne, które kształtują prawa i obowiązki Klientów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: ODZYSKAJ OPŁATĘ LIKWIDACYJNĄ, WARUNKOWĄ, DYSTRYBUCYJNĄ| POLISOLOKATY LUBLIN SŁAWIN

ZAPRASZAMY NA FB NASZEJ KANCELARII

Zasady wynagrodzenia​

Kancelaria świadczy pomoc prawną na podstawie wynagrodzenia ustalonego każdorazowo z Klientem. W zależności od rodzaju świadczonej pomocy prawnej i jej zakresu oferowane są następujące formy wynagradzania:

System wynagrodzenia ryczałtowego

Wysokość wynagrodzenia jest stała płatna w całości lub w comiesięcznych ratach. Wysokość wynagrodzenia uzależniona od rodzaju i charakteru świadczonej usługi, stopnia jej skomplikowania, nakładu pracy, miejsca świadczenia usługi.

System rozliczeń godzinowych

Wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin w oparciu o ustaloną uprzednio z Klientem stawkę godzinową.

System z premią za sukces (success fee)

W przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia jest premia za pomyślny wynik sprawy.

Możemy również podejść do sprawy indywidualnie stosując systemy mieszane. Skontaktuj się, aby ustalić szczegóły.

Wyceń sprawę

Wypełnij formularz, aby uzyskać wycenę na e-mail.