Tag: wypadek komunikacyjny

odszkodowanie za opiekę nad poszkodowanym

Odszkodowanie za opiekę nad poszkodowanym

Poszkodowany, który brał udział np. w wypadku komunikacyjnym na podstawie ubezpieczenia OC może ubiegać się o odszkodowanie za opiekę sprawowaną na jego rzecz przez osoby trzecie.

zwrot nawiązki od ubezpieczyciela (OC)

Zwrot nawiązki od ubezpieczyciela (OC)

Sprawca wypadku komunikacyjnego, który zapłacił pokrzywdzonemu nawiązkę może domagać się od ubezpieczyciela – na podstawie umowy ubezpieczenia OC – zwrotu zapłaconego świadczenia.