Tag: umowa o zakazie konkurencji

umowa o zakazie konkurencji

Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji

Pracodawca w celu ochrony swoich interesów może zawrzeć z pracownikiem mającym dostęp do szczególnie ważnych informacji umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.