Tag: ubezpieczyciel

zwrot nawiązki od ubezpieczyciela (OC)

Zwrot nawiązki od ubezpieczyciela (OC)

Sprawca wypadku komunikacyjnego, który zapłacił pokrzywdzonemu nawiązkę może domagać się od ubezpieczyciela – na podstawie umowy ubezpieczenia OC – zwrotu zapłaconego świadczenia.