Blog Prawniczy

Skarga powodowa o stwierdzenie nieważności małżeństwa – WZÓR

skarga powodowa o stwierdzenie nieważności małżeństwa wzór

Pismem, które rozpoczyna kościelny proces o orzeczenie nieważności małżeństwa (potocznie błędnie nazywany „rozwodem kościelnym”) jest skarga powodowa o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Praktyki odnośnie skargi, wypracowane przez wiele lat w poszczególnych sądach kościelnych mogą się od siebie niekiedy różnić. Są to najczęściej sprawy drugorzędne (wymogi) takie jak np. wielkości marginesów, rodzaj podawanych informacji kontaktowych stron, rodzaj załączników. Istnieją jednak elementy, które powinna zawierać każda skarga powodowa o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Jak napisać skargę powodową? Jak napisać pozew o „rozwód kościelny”?

Każda skarga powodowa powinna zawierać:

 1. Miejscowość, datę, wskazanie właściwego dla danej sprawy sądu kościelnego i jego adres.
 2. Dane strony powodowej (m.in. imię, nazwisko, a w przypadku kobiety – jej nazwisko panieńskie, adres zamieszkania, parafię, nr telefonu).
 3. Dane strony pozwanej (m.in. imię, nazwisko, a w przypadku kobiety – jej nazwisko panieńskie, adres zamieszkania, parafię, nr telefonu).
 4. Oznaczenie nazwy pisma.
 5. Sformułowanie prośby o stwierdzenie nieważności małżeństwa.
 6. Podanie tytułu / tytułów nieważności małżeństwa (podstawy prawnej nieważności małżeństwa) np. https://kancelariajezierska.pl/alkoholizm-jako-przyczyna-niewaznosci-malzenstwa/
 7. Historię małżeństwa (szczegółowy opis całego małżeństwa). Ważny punkt przy sporządzaniu skargi powodowej. Należy opisać poszczególne etapy związku tj. okoliczności poznania, okres narzeczeństwa, okoliczności związane z przebiegiem ślubu i wesela, pożycie poślubne, czas i przyczyny rozpadu małżeństwa.
 8. Wskazanie świadków (ich dane osobowe, relacje wiążące ze stroną).
 9. Załączniki (np. świadectwo sakramentu małżeństwa, metryki chrztu, wyrok rozwodowy w sprawie cywilnej, odpis skargi dla strony pozwanej itd.).
 10. Podpis strony powodowej.

Podkreślić należy, że strona formułując pozew nie powinna skupiać się wyłącznie na udowodnieniu winy małżonka. Jeżeli niektóre problemy w związku wynikały z zachowania samej strony, która wnosi sprawę do sądu kościelnego to również o tym należy wspomnieć. Okoliczności te mogą bowiem i tak zostać podniesione przez drugą stronę, chociażby w złożonej przez nią skardze wzajemnej.

Adwokat kościelny – jego rola w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Adwokat kościelny m.in.:

 • pomaga ustalić tytuł lub tytuły, na podstawie których będzie prowadzony proces,
 • sporządza skargę powodową (lub odpowiedź na nią),
 • pomaga dobrać materiał dowodowy,
 • doradza w wyborze sądu (gdy jest możliwość jego wyboru),
 • może być obecny przy przesłuchiwaniu świadków,
 • może przeglądać akta sprawy w czasie ich publikacji,
 • sporządza tzw. pismo obrończe,
 • sporządza odpowiedź na uwagi przedwyrokowe obrońcy węzła małżeńskiego,
 • ewentualnie sporządza apelację od wyroku.

Należy w tym miejscu dodać, że w każdej sprawie istotna jest współpraca strony z adwokatem. To strona posiada wiedzę na temat swojego małżeństwa. To ona, a nie adwokat zna dokładnie jego przebieg, który należy nakreślić już w skardze powodowej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czy Twój przypadek daje podstawę do stwierdzenia nieważności małżeństwa (otrzymania „rozwodu kościelnego”) wypełnij bezpłatny formularz zawierający wywiad wstępny na: https://kancelariajezierska.pl/uslugi-kancelarii/prawo-kanoniczne/

RADCA PRAWNY / ADWOKAT KOŚCIELNY KANCELARIA PRAWNA LUBLIN SŁAWIN

stwierdzenie nieważności małżeństwa, unieważnienie małżeństwa, „rozwód kościelny”

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
blog sylwia jezierska

Sylwia Jezierska

Jej obszarem zainteresowań jest szeroko pojęte prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo kanoniczne, prawo pracy, a także dochodzenie odszkodowań powypadkowych jak i roszczeń z polisolokat.

Social Media

Najpopularniejsze

Zobacz również

Powiązane posty

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Klient nie zapłacił za kupioną rzecz? Kontrahent znowu zalega z płatnością za wykonaną usługę? Przedsiębiorcy często mają problemy z nieterminowym regulowaniem faktur przez swoich biznesowych parterów. Jak skutecznie nakłonić drugą stronę do zapłaty?