Polityka prywatności

Polityka prywatności obowiązująca w związku z świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego i Kancelarię Kanoniczną Sylwii Jezierskiej 

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady w zakresie danych przetwarzanych przez Kancelarię Radcy Prawnego i Kancelarię Kanoniczną Sylwii Jezierskiej przy świadczeniu zdalnej obsługi prawnej.
 2. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego i Kancelaria Kanoniczna Sylwia Jezierska, z siedzibą w Lublinie, ul. Relaksowa 13/36, 20-819 Lublin, NIP: 5170269376, REGON: 385770870, e-mail: biuro@kancelariajezierska.pl zwany dalej „Kancelarią”.
 3. W celu wykonania usługi drogą elektroniczną, dokonania wyceny, przesyłania powiadomień e-mail, wystawienia faktury, administrowania stroną www.  Kancelaria (zależnie od zakresu danych podanych przez Klienta), przetwarza następujące dane osobowe: adres e-mail; imię i nazwisko lub firme; adres zamieszkania lub adres siedziby; numer telefonu; numer NIP i REGON; nazwa Banku oraz numer rachunku Bankowego; adres IP; informacje o przeglądarce internetowej; informacje o systemie operacyjnym; informacje zawarte w dokumentach elektronicznych załączanych za pośrednictwem email lub formularza dostępnego na stronie www Kancelarii.
 4. Podstawą prawną przetwarzanych danych jest art. 6 RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, oraz który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
 5. Przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych osób fizycznych przez w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, opisanych w Regulaminie, odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 6. Dane podawane Kancelarii przez Klienta drogą elektroniczną (zapytanie e-mail lub za pośrednictwem strony www Kancelarii) przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody Klienta i w oparciu o przesłankę całkowitej dobrowolności.  
 7. Dane osobowe, o których mowa w ust.3 będą przetwarzane w celu: umożliwienia Klientowi wysłania zapytania oraz świadczenia przez Kancelarię Usługi jak również w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem, w tym prawem podatkowym.
 8. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej Klient powinien zwrócić się do Administratora. W przypadku zmiany, lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, którego dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych w czasie udzielania porady jest możliwe, lecz uniemożliwia świadczenie przez Kancelarię Usługi.
 9. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Administratora ze stosownym zapytaniem.
 10. Każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W celu wypełnienia obowiązków związanych z RODO, w szczególności poprzez tworzenie rejestrów i ewidencji, np. rejestru Klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię (jeśli zostanie podane); nazwisko (jeśli zostanie podane); adres e-mail.
 13. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko lub firmę; adres zamieszkania lub adres siedziby; numer NIP i numer REGON; nazwa Banku oraz numer rachunku bankowego; numer zlecenia.
 14. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możecie Państwo tę zgodę cofnąć. Jeżeli chcielibyście Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres: biuro@kancelariajezierska.pl
 15. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 16. W celu zlecenia Kancelarii wykonanie usługi, konieczne jest podanie imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania lub siedziby, telefonu, opisu stanu faktycznego związanego z wykonywaną usługą (treść), ponieważ informacje te są niezbędne do zawarcia oraz wykonania umowy.
 17. W celu otrzymania faktury za wykonane usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP.