Blog Prawniczy

Odpowiedzialność odszkodowawcza biura rachunkowego

odpowiedzialność kontraktowa biura rachunkowego

Przedsiębiorcy w związku ze swoją działalnością zobowiązani są prowadzić złożone rozliczenia takie jak księgi przychodów i rozchodów, ewidencje VAT, deklaracje czy sprawozdania finansowe. Często zamiast zajmować się tym osobiście powierzają te czynności wyspecjalizowanym biurom rachunkowym. Co w sytuacji, gdy współpracujące z nami biuro rachunkowe popełni błąd? Kto poniesie odpowiedzialność?

Kto ponosi odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków podatkowych? Podatnik czy biuro rachunkowe?

Chociaż mogłoby się wydawać, że jest inaczej – to podatnik (a nie biuro rachunkowe) zawsze poniesie odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków podatkowych. Jeżeli biuro księgowe błędnie nas rozliczy, a my uregulujemy podatek według nieprawidłowych wyliczeń, to konsekwencje poniesiemy my sami. Zgodnie bowiem z art. 26 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej, to podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. Urząd skarbowy wyegzekwuje zaległości właśnie od podatnika, który jest w tym przypadku dłużnikiem – nigdy od biura rachunkowego.

Odpowiedzialność odszkodowawcza biura rachunkowego

W przypadku, gdy biuro prowadzi księgi nierzetelnie, nieterminowo, niezgodnie z prawem – popełnia wykroczenie lub przestępstwo. W niniejszym wpisie pominę kwestię odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej – by skupić się na odpowiedzialności odszkodowawczej bazującej na prawie cywilnym.

Jeżeli przedsiębiorca poniósł szkodę na skutek niestarannego prowadzenia księgowości może żądać od swojego biura rachunkowego – zapłaty stosownego  odszkodowania. Podstawę powództwa w takim przypadku stanowi art. 471 k.c.

Należy także pamiętać, że o zakresie odpowiedzialności w dużej mierze decydują postanowienia umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą a biurem rachunkowym, w której określony został zakres powierzonych czynności.

Odpowiedzialność biura rachunkowego – przesłanki odpowiedzialności kontraktowej:

  • klient (przedsiębiorca) musi ponieść szkodę (np. poprzez zapłatę za audyt przeprowadzony przez inne biuro rachunkowe czy odsetek za zaległości itd.),
  • niewykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania lub niezachowanie należytej staranności,
  • związek przyczynowy pomiędzy nieprawidłowym prowadzeniem księgowości a poniesioną w związku z tym szkodą,
  • nieprawidłowości muszą wynikać z winy księgowego (a nie np. z winy samego klienta, który dostarczył nieprawdziwe lub niewystarczające dane, dokumenty itd.).

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Biura rachunkowe zobligowane są do obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością. Odszkodowanie za objęte ubezpieczeniem szkody wypłacane jest klientowi przez zakład ubezpieczeń, które chroni dane biuro. Jeżeli ubiegamy się o odszkodowanie od biura księgowego, musi szczegółowo określić zakres jego obowiązków wraz z popełnionymi przez biuro błędami. Musimy ponadto szczegółowo wskazać poniesione w związku z tym straty finansowe.

Często biura rachunkowe nie uznają dobrowolnie swojej odpowiedzialności za popełnione błędy. Przedsądowe wezwania nie przynoszą pożądanego skutku. Jeżeli tak jest również w Twoim przypadku – skontaktuj się z naszą Kancelarią. Pomożemy uzyskać Ci należne odszkodowanie.

Porada prawna on-line

RADCA PRAWNY / ADWOKAT KOŚCIELNY KANCELARIA PRAWNA LUBLIN SŁAWIN

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
blog sylwia jezierska

Sylwia Jezierska

Jej obszarem zainteresowań jest szeroko pojęte prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo kanoniczne, prawo pracy, a także dochodzenie odszkodowań powypadkowych jak i roszczeń z polisolokat.

Social Media

Najpopularniejsze

Zobacz również

Powiązane posty

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Klient nie zapłacił za kupioną rzecz? Kontrahent znowu zalega z płatnością za wykonaną usługę? Przedsiębiorcy często mają problemy z nieterminowym regulowaniem faktur przez swoich biznesowych parterów. Jak skutecznie nakłonić drugą stronę do zapłaty?