Blog Prawniczy

Odpowiedzialność odszkodowawcza biura rachunkowego

odpowiedzialność kontraktowa biura rachunkowego

Przedsiębiorcy w związku ze swoją działalnością zobowiązani są prowadzić złożone rozliczenia takie jak księgi przychodów i rozchodów, ewidencje VAT, deklaracje czy sprawozdania finansowe. Często zamiast zajmować się tym osobiście powierzają te czynności wyspecjalizowanym biurom rachunkowym. Co w sytuacji, gdy współpracujące z nami biuro rachunkowe popełni błąd? Kto poniesie odpowiedzialność?

Kto ponosi odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków podatkowych? Podatnik czy biuro rachunkowe?

Chociaż mogłoby się wydawać, że jest inaczej – to podatnik (a nie biuro rachunkowe) zawsze poniesie odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków podatkowych. Jeżeli biuro księgowe błędnie nas rozliczy, a my uregulujemy podatek według nieprawidłowych wyliczeń, to konsekwencje poniesiemy my sami. Zgodnie bowiem z art. 26 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej, to podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. Urząd skarbowy wyegzekwuje zaległości właśnie od podatnika, który jest w tym przypadku dłużnikiem – nigdy od biura rachunkowego.

Odpowiedzialność odszkodowawcza biura rachunkowego

W przypadku, gdy biuro prowadzi księgi nierzetelnie, nieterminowo, niezgodnie z prawem – popełnia wykroczenie lub przestępstwo. W niniejszym wpisie pominę kwestię odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej – by skupić się na odpowiedzialności odszkodowawczej bazującej na prawie cywilnym.

Jeżeli przedsiębiorca poniósł szkodę na skutek niestarannego prowadzenia księgowości może żądać od swojego biura rachunkowego – zapłaty stosownego  odszkodowania. Podstawę powództwa w takim przypadku stanowi art. 471 k.c.

Należy także pamiętać, że o zakresie odpowiedzialności w dużej mierze decydują postanowienia umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą a biurem rachunkowym, w której określony został zakres powierzonych czynności.

Odpowiedzialność biura rachunkowego – przesłanki odpowiedzialności kontraktowej:

  • klient (przedsiębiorca) musi ponieść szkodę (np. poprzez zapłatę za audyt przeprowadzony przez inne biuro rachunkowe czy odsetek za zaległości itd.),
  • niewykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania lub niezachowanie należytej staranności,
  • związek przyczynowy pomiędzy nieprawidłowym prowadzeniem księgowości a poniesioną w związku z tym szkodą,
  • nieprawidłowości muszą wynikać z winy księgowego (a nie np. z winy samego klienta, który dostarczył nieprawdziwe lub niewystarczające dane, dokumenty itd.).

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Biura rachunkowe zobligowane są do obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością. Odszkodowanie za objęte ubezpieczeniem szkody wypłacane jest klientowi przez zakład ubezpieczeń, które chroni dane biuro. Jeżeli ubiegamy się o odszkodowanie od biura księgowego, musi szczegółowo określić zakres jego obowiązków wraz z popełnionymi przez biuro błędami. Musimy ponadto szczegółowo wskazać poniesione w związku z tym straty finansowe.

Często biura rachunkowe nie uznają dobrowolnie swojej odpowiedzialności za popełnione błędy. Przedsądowe wezwania nie przynoszą pożądanego skutku. Jeżeli tak jest również w Twoim przypadku – skontaktuj się z naszą Kancelarią. Pomożemy uzyskać Ci należne odszkodowanie.

Porada prawna on-line

RADCA PRAWNY / ADWOKAT KOŚCIELNY KANCELARIA PRAWNA LUBLIN SŁAWIN

Podziel się:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
blog sylwia jezierska

Sylwia Jezierska

Jej obszarem zainteresowań jest szeroko pojęte prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo kanoniczne, prawo pracy, a także dochodzenie odszkodowań powypadkowych jak i roszczeń z polisolokat.

Social Media

Najpopularniejsze

Zobacz również

Powiązane posty

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Klient nie zapłacił za kupioną rzecz? Kontrahent znowu zalega z płatnością za wykonaną usługę? Przedsiębiorcy często mają problemy z nieterminowym regulowaniem faktur przez swoich biznesowych parterów. Jak skutecznie nakłonić drugą stronę do zapłaty?