Blog Prawniczy

Ciąża a rozwiązanie umowy o pracę

Ciąża a rozwiązanie umowy o pracę

Ciąża a rozwiązanie umowy o pracę. Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownicy, która jest w ciąży? W jakich sytuacjach możliwe jest rozwiązanie stosunku pracy z kobietą w ciąży? Na te i na inne podobne pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym artykule.

Ochrona pracownicy w ciąży – podstawa prawna

Art.  177 §  1 kodeksu pracy stanowi: 

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy”.

Mając na uwadze powyższą regulację można stwierdzić, że:

  1. Pracodawca nie może wypowiedzieć i rozwiązać umowy o pracę z ciężarną pracownicą (ZASADA). Chodzi o oświadczenie pracodawcy o: wypowiedzeniu umowy, wypowiedzeniu zmieniającym, rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika.
  2. Pracodawca może rozwiązać tzw. dyscyplinarnie umowę o pracę z kobietą w ciąży z jej winy, ale po wyrażeniu na to zgody przez zakładową organizację związkową.

Co w sytuacji, gdy kobieta dowie się o ciąży już po wypowiedzeniu umowy o pracę? Kiedy pracodawca ma obowiązek cofnąć wypowiedzenie?

Jeśli po wypowiedzeniu umowy o pracę pracownica dostarczy pracodawcy zaświadczenie lekarskie, że w chwili jego składania była już w ciąży, pracodawca ma obowiązek cofnąć to oświadczenie. To samo dotyczy sytuacji, gdy pracownica zaszła w ciążę w czasie biegnącego okresu wypowiedzenia.

Pracownica, która dowiedziała się o ciąży w takiej sytuacji powinna o tym jak najszybciej poinformować pracodawcę. Jeśli nie wycofa on oświadczenia o wypowiedzeniu czy zwolnieniu, kobieta ma 21 dni na złożenie odwołania do sądu pracy.

Choć wręczenie wypowiedzenia ciężarnej jest bezprawne, jeśli jednak do tego dojdzie, pracownica musi złożyć w ciągu 21 dni odwołanie do sądu pracy. Inaczej wypowiedzenie się uprawomocni i umowa ulegnie rozwiązaniu mimo przysługującej kobiecie ochrony.

Złożenie wypowiedzenia przez pracownicę w ciąży

Co jeśli to nie pracodawca, a sama pracownica będąca w stanie błogosławionym złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę? Wtedy również można cofnąć takie oświadczenie. Istnieje jednak pewien warunek. Możliwe jest to, gdy kobieta w chwili składania wypowiedzenia nie wiedziała o ciąży lub nie znała przysługujących jej w związku z tym uprawnień. Przyjmuje się w takiej sytuacji, że działała ona pod wpływem błędu. Pracownica w celu cofnięcia swego oświadczenia może argumentować, że nie złożyłaby oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, gdyby wiedziała, że jest w ciąży. W takim wypadku pracodawca musi przyjąć oświadczenie o cofnięciu wypowiedzenia kobiety i potraktować złożone wypowiedzenie jako niebyłe.

ciąża a rozwiązanie umowy o pracę

Kiedy zwolnienie pracownicy w ciąży jest prawnie dozwolone?

Pracodawca może rozwiązać z kobietą w ciąży umowę jeżeli zachodzą przesłanki uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy. Do takich przyczyn dyscyplinarnego zwolnienia kobiety w ciąży możemy zaliczyć:

  • ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienia w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Ponadto pracownica w ciąży może również stracić zatrudnienie, w przypadku gdy pracodawca ogłosi upadłość lub likwidację firmy.

Podsumowanie

Pracownica w ciąży jest silnie chroniona przez przepisy kodeksu pracy jeżeli chodzi o stałość jej zatrudnienia. Co do zasady, z kobietą spodziewającą się dziecka nie można rozwiązać stosunku pracy. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki i trzeba o tym pamiętać. Jeżeli potrzebujesz uzyskać więcej informacji dotyczących Twojej sytuacji, masz problem pracowniczy – skontaktuj się z naszą Kancelarią. Pomożemy Ci rozwiązać konflikt na tle pracownik-pracodawca oraz obronimy Twoje interesy przed sądem pracy.

Zapraszam na konsultacje prawne: porada prawna online

RADCA PRAWNY / ADWOKAT KOŚCIELNY KANCELARIA PRAWNA LUBLIN SŁAWIN

Podziel się:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
blog sylwia jezierska

Sylwia Jezierska

Jej obszarem zainteresowań jest szeroko pojęte prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo kanoniczne, prawo pracy, a także dochodzenie odszkodowań powypadkowych jak i roszczeń z polisolokat.

Social Media

Najpopularniejsze

Zobacz również

Powiązane posty

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Klient nie zapłacił za kupioną rzecz? Kontrahent znowu zalega z płatnością za wykonaną usługę? Przedsiębiorcy często mają problemy z nieterminowym regulowaniem faktur przez swoich biznesowych parterów. Jak skutecznie nakłonić drugą stronę do zapłaty?