Blog Prawniczy

Ciąża a rozwiązanie umowy o pracę

Ciąża a rozwiązanie umowy o pracę

Ciąża a rozwiązanie umowy o pracę. Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownicy, która jest w ciąży? W jakich sytuacjach możliwe jest rozwiązanie stosunku pracy z kobietą w ciąży? Na te i na inne podobne pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym artykule.

Ochrona pracownicy w ciąży – podstawa prawna

Art.  177 §  1 kodeksu pracy stanowi: 

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy”.

Mając na uwadze powyższą regulację można stwierdzić, że:

  1. Pracodawca nie może wypowiedzieć i rozwiązać umowy o pracę z ciężarną pracownicą (ZASADA). Chodzi o oświadczenie pracodawcy o: wypowiedzeniu umowy, wypowiedzeniu zmieniającym, rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika.
  2. Pracodawca może rozwiązać tzw. dyscyplinarnie umowę o pracę z kobietą w ciąży z jej winy, ale po wyrażeniu na to zgody przez zakładową organizację związkową.

Co w sytuacji, gdy kobieta dowie się o ciąży już po wypowiedzeniu umowy o pracę? Kiedy pracodawca ma obowiązek cofnąć wypowiedzenie?

Jeśli po wypowiedzeniu umowy o pracę pracownica dostarczy pracodawcy zaświadczenie lekarskie, że w chwili jego składania była już w ciąży, pracodawca ma obowiązek cofnąć to oświadczenie. To samo dotyczy sytuacji, gdy pracownica zaszła w ciążę w czasie biegnącego okresu wypowiedzenia.

Pracownica, która dowiedziała się o ciąży w takiej sytuacji powinna o tym jak najszybciej poinformować pracodawcę. Jeśli nie wycofa on oświadczenia o wypowiedzeniu czy zwolnieniu, kobieta ma 21 dni na złożenie odwołania do sądu pracy.

Choć wręczenie wypowiedzenia ciężarnej jest bezprawne, jeśli jednak do tego dojdzie, pracownica musi złożyć w ciągu 21 dni odwołanie do sądu pracy. Inaczej wypowiedzenie się uprawomocni i umowa ulegnie rozwiązaniu mimo przysługującej kobiecie ochrony.

Złożenie wypowiedzenia przez pracownicę w ciąży

Co jeśli to nie pracodawca, a sama pracownica będąca w stanie błogosławionym złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę? Wtedy również można cofnąć takie oświadczenie. Istnieje jednak pewien warunek. Możliwe jest to, gdy kobieta w chwili składania wypowiedzenia nie wiedziała o ciąży lub nie znała przysługujących jej w związku z tym uprawnień. Przyjmuje się w takiej sytuacji, że działała ona pod wpływem błędu. Pracownica w celu cofnięcia swego oświadczenia może argumentować, że nie złożyłaby oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, gdyby wiedziała, że jest w ciąży. W takim wypadku pracodawca musi przyjąć oświadczenie o cofnięciu wypowiedzenia kobiety i potraktować złożone wypowiedzenie jako niebyłe.

ciąża a rozwiązanie umowy o pracę

Kiedy zwolnienie pracownicy w ciąży jest prawnie dozwolone?

Pracodawca może rozwiązać z kobietą w ciąży umowę jeżeli zachodzą przesłanki uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy. Do takich przyczyn dyscyplinarnego zwolnienia kobiety w ciąży możemy zaliczyć:

  • ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienia w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Ponadto pracownica w ciąży może również stracić zatrudnienie, w przypadku gdy pracodawca ogłosi upadłość lub likwidację firmy.

Podsumowanie

Pracownica w ciąży jest silnie chroniona przez przepisy kodeksu pracy jeżeli chodzi o stałość jej zatrudnienia. Co do zasady, z kobietą spodziewającą się dziecka nie można rozwiązać stosunku pracy. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki i trzeba o tym pamiętać. Jeżeli potrzebujesz uzyskać więcej informacji dotyczących Twojej sytuacji, masz problem pracowniczy – skontaktuj się z naszą Kancelarią. Pomożemy Ci rozwiązać konflikt na tle pracownik-pracodawca oraz obronimy Twoje interesy przed sądem pracy.

Zapraszam na konsultacje prawne: porada prawna online

RADCA PRAWNY / ADWOKAT KOŚCIELNY KANCELARIA PRAWNA LUBLIN SŁAWIN

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
blog sylwia jezierska

Sylwia Jezierska

Jej obszarem zainteresowań jest szeroko pojęte prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo kanoniczne, prawo pracy, a także dochodzenie odszkodowań powypadkowych jak i roszczeń z polisolokat.

Social Media

Najpopularniejsze

Zobacz również

Powiązane posty

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Klient nie zapłacił za kupioną rzecz? Kontrahent znowu zalega z płatnością za wykonaną usługę? Przedsiębiorcy często mają problemy z nieterminowym regulowaniem faktur przez swoich biznesowych parterów. Jak skutecznie nakłonić drugą stronę do zapłaty?