Blog Prawniczy

Sylwia Jezierska

NDA - umowa o zachowaniu poufności Kancelaria Jezierska

NDA – czyli umowa o zachowaniu poufności

Przedsiębiorca chcąc zabezpieczyć informacje, które mają istotne znaczenie dla jego przedsiębiorstwa powinien zawierać umowy o zachowaniu poufności.

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Klient nie zapłacił za kupioną rzecz? Kontrahent znowu zalega z płatnością za wykonaną usługę? Przedsiębiorcy często mają problemy z nieterminowym regulowaniem faktur przez swoich biznesowych parterów. Jak skutecznie nakłonić drugą stronę do zapłaty?

odszkodowanie za opiekę nad poszkodowanym

Odszkodowanie za opiekę nad poszkodowanym

Poszkodowany, który brał udział np. w wypadku komunikacyjnym na podstawie ubezpieczenia OC może ubiegać się o odszkodowanie za opiekę sprawowaną na jego rzecz przez osoby trzecie.

Ciąża a rozwiązanie umowy o pracę

Ciąża a rozwiązanie umowy o pracę

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownicy, która jest w ciąży? W jakich sytuacjach możliwe jest rozwiązanie stosunku pracy z kobietą w ciąży?

zwrot nawiązki od ubezpieczyciela (OC)

Zwrot nawiązki od ubezpieczyciela (OC)

Sprawca wypadku komunikacyjnego, który zapłacił pokrzywdzonemu nawiązkę może domagać się od ubezpieczyciela – na podstawie umowy ubezpieczenia OC – zwrotu zapłaconego świadczenia.

umowa o zakazie konkurencji

Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji

Pracodawca w celu ochrony swoich interesów może zawrzeć z pracownikiem mającym dostęp do szczególnie ważnych informacji umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

alkoholizm jako przyczyna nieważności małżeństwa

Alkoholizm jako przyczyna nieważności małżeństwa

„Zawsze przychodził do domu pijany…”, „Wydawał na alkohol wszystkie pieniądze…”, „Nie mogła zasnąć bez szklanki whisky…”. Tak niejednokrotnie zaczynają się poważne problemy w małżeństwie.