Blog Prawniczy

Alkoholizm jako przyczyna nieważności małżeństwa

alkoholizm jako przyczyna nieważności małżeństwa

„Zawsze przychodził do domu pijany…”. „Wydawał na alkohol wszystkie pieniądze…”. „Nie mogła zasnąć bez szklanki whisky…”. Tak niejednokrotnie zaczynają się poważne problemy w małżeństwie. Alkohol jako częsty destruktor życia rodzinnego może być przyczyną nieważności małżeństwa.

Może, ale nie musi. Nie zawsze nadużywanie alkoholu oznacza bowiem chorobę alkoholową. Samo nadużywanie nie przesądza o uzależnieniu, które dopiero gdy przybiera formę ciężkiego uzależnienia chemicznego, może stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Choroba alkoholowa objawia się ciągłą potrzebą picia, ale także wzrostem tolerancji na alkohol oraz utratą kontroli nad ilością wypijanych trunków.

Więcej o alkoholizmie znajdziesz na: https://zdrowie-zycie.pl/czym-jest-alkoholizm-definicja/

Z punktu widzenia prawa kanonicznego, istotne jest również, że nałóg alkoholowy musi istnieć co najmniej w chwili zawierania związku małżeńskiego.

Alkoholizm jako przyczyna nieważności małżeństwa

Sporządzając skargę powodową o stwierdzenie nieważności małżeństwa (pozew o „rozwód kościelny”) w przypadku uzależnienia np. od alkoholu, jako podstawę prawną należy podać kan. 1095 º 3 KPK/83 tj. niezdolność z przyczyn natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich.

Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich w takiej sprawie upatrywać należy w stanie psychiki spowodowanej przez chorobę alkoholową, która uniemożliwia ustanowienie wspólnoty życia małżeńskiego. W praktyce często bowiem konsekwencjami uzależnienia są np. pozbawianie rodziny środków utrzymania i przeznaczenie ich na bieżące spożywanie trunków, stan agresji w sytuacji ograniczenia dostępu do alkoholu, zaniedbywanie obowiązków małżeńskich takich jak udzielanie pomocy współmałżonkowi i troska o jego dobro czy wzajemna odpowiedzialność za rodzinę.

W omawianym przypadku środkami dowodowymi, które pomogą w trakcie procesu ustalić chorobę alkoholową małżonka mogą być:

  • oświadczenia stron,
  • zeznania świadków,
  • dokumenty potwierdzające alkoholizm np. dokumentacja dotycząca leczenia odwykowego,
  • opinia powołanego w spawie biegłego.

W obecnych czasach spotykamy się również z nowymi rodzajami uzależnień np. od telefonów, internetu, zakupów, pracy. Jeżeli nałogi te wpływają na rozkład życia małżeńskiego i rodzinnego, a ich charakter jest analogiczny to przedstawionego powyżej alkoholizmu to również i one mogą być podstawą do orzeczenia nieważności małżeństwa.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czy Twój przypadek daje podstawę do stwierdzenia nieważności małżeństwa (otrzymania „rozwodu kościelnego”) wypełnij bezpłatny formularz zawierający wywiad wstępny na: https://kancelariajezierska.pl/uslugi-kancelarii/prawo-kanoniczne/

RADCA PRAWNY / ADWOKAT KOŚCIELNY KANCELARIA PRAWNA LUBLIN SŁAWIN

stwierdzenie nieważności małżeństwa, unieważnienie małżeństwa, „rozwód kościelny”

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
blog sylwia jezierska

Sylwia Jezierska

Jej obszarem zainteresowań jest szeroko pojęte prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo kanoniczne, prawo pracy, a także dochodzenie odszkodowań powypadkowych jak i roszczeń z polisolokat.

Social Media

Najpopularniejsze

Zobacz również

Powiązane posty

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Klient nie zapłacił za kupioną rzecz? Kontrahent znowu zalega z płatnością za wykonaną usługę? Przedsiębiorcy często mają problemy z nieterminowym regulowaniem faktur przez swoich biznesowych parterów. Jak skutecznie nakłonić drugą stronę do zapłaty?